LysbroKunst

LysbroKunst

Et kunsttilbud i Silkeborg kommune

Lysbrokunst er et aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven & 104 under handicap og Psykiatriafdelingen i Silkeborg Kommune 
Det overordnede formål med LysbroKunst er, at du får mulighed for at bruge dine evner indefor kunst og kunsthåndværk.
Som deltager i LysbroKunst får du muligheder for at vise din kunst
i offentligheden gennem udstillinger, og deltage i større projekter, bl.a.
i samarbejde med erhverslivet. Du kan holde foredrag om dit arbejde, og du kan også få vist din kunst på vores hjemmeside.
 
Som deltager i LysbroKunst vil du kunne arbejde koncentreret med din kunst,
og du kan lave noget du er interesseret i,og som du er god til.
Du modtager vejledning og inspiration til dit kunstneriske arbejde
af et kunstfagligt personale, så du kan arbejde med dit eget, personlige udtryk
Du vil få den pædagogiske støtte, som du har behov for, så både aktiviteterne og relationerne giver mening i dit liv.
 
 
Lysbrokunst lysbrokunst@skolekom.dk | Lysbrohøjen 14, 8600 Silkeborg - Danmark | Tlf.: 20145273